söndag, juni 15, 2008

Nej till avlyssning utan brottsmisstanke - inget Stasi i Sverige, tack

Jag trodde vi levde i ett fritt land, med brevhemlighet som ett av de utmärkande dragen. Men så blir det inte längre om regeringen får igenom sin FRA-lag på onsdag morgon den 18 juni. Allt e-postande och Internetanvändande i Sverige kommer att passera FRA:s avlyssning. En sådan inskränkning i våra demokratiska fri- och rättigheter får inte bli verklighet.

Terrorism måste kunna bekämpas med andra medel än att all e-post och internetanvändning granskas. (Även e-post från en svensk till en annan passerar normalt gränsen - så fungerar Internet.) Svensk säkerhet måste kunna värnas även med bibehållen brevhemlighet.

Uppdatering måndag 16 juni: DN Kultur har en artikel Sveriges eget Stasi - Här -som precis visar vad det handlar om. Slutklämmen i artikeln: Som en ödets ironi väntas lagändringarna träda i kraft 2009. Samma år som Tyskland firar 20-årsminnet av DDR:s och Stasis sammanbrott återuppstår mass­övervakningen. Men denna gång i svensk regi.

FRA - Försvarets Radioanstalt är f.ö. en civil myndighet, och har inget med Försvaret att göra, fick jag just reda på i söndagskvällens Rapport.

Det finns många borgerliga ledamöter som inte stöder förslaget, men partipiskan viner. Det behövs fyra borgerliga ledamöter som vill rösta nej. Det kanske blir jobbigt med riksdagsgruppernas ledningar. Men vad säger deras väljare nästa gång det blir val. Ställningstagandet i en sådan här viktig fråga tror jag inte glöms bort.

Läs mer t ex hos Oscar Swartz här eller hos Isobel här


Oscar skriver också i QX: HBT-samhället måste ta strid mot FRA-lagen. Läs här

Om Stoppa FRA-Lagen nu Läs här

Så här skriver Magasinet NEO på sin blogg här "när riksdagen på tisdag avgör huruvida Försvarets Radioanstalt ska få rätt att utan föregående brottsmisstanke avlyssna all internet- och mobiltelefontrafik i Sverige är det parlamentariska läget glasklart. Samtliga borgerliga partiledningar står – av mycket svårbegripliga skäl – bakom förslaget. Men med bara fyra borgerliga ja-röster färre faller förslaget och vi får ha våra sms, mail och telefonsamtal i fred också i framtiden." /Omröstningen sker på onsdag förmiddag./ 
Site Meter